Muzica şi dansul în India se situează printre cele mai vechi forme de artă clasică cu tradiţii milenare. Operele muzicale predominante astăzi îşi au originea în „Samaveda”. Sursa operelor de dans indian este „Natya Shastra”, considerată ca fiind o a cincea Veda, scrisă între al II-lea secol î.H. şi al II-lea secol d.H. Muzica indiană aşa cum o cunoaştem astăzi este rezultatul unei tradiţii culturale şi artistice veche de mii de ani şi transmisă din generaţie în generaţie.

Vicisitudinile istoriei au facut ca muzica “clasică” indiană să se divizeze în două mari şcoli: muzica hindustani (din nord) şi cea carnatică (din sud). Această împărţire geografică, care se situează la nivelul oraşului Hyderabad (Andhra Pradesh), derivă din asimilarea diferiţilor cuceritori, mai ales a mogulilor, care au influenţat artele indiene. Ele păstrează nu puţine puncte comune dintre care două sunt principale, ce formează baza muzicii indiene: raga (melodia) şi tala (ritmul).

Raga este contribuţia unică a Indiei la lumea muzicii. Raga-urile îşi propun să evoce interacţiunea emoţiilor umane cu mediul. Sunt cântate la o oră stabilită din zi sau noapte. Raga-urile sunt formate din diferite combinaţii a câtorva sau a tuturor celor şapte note (sapta swara). Ele sunt Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni şi sunt fundamentale pentru muzica clasică indiană.

Raga este un scurt scenariu melodic între 5 şi 7 note muzicale (numite sa, re, ga, ma, pa, dha şi ni). În muzica carnatică sunt 72 raga-uri de bază (melas-urile) pe baza cărora sunt construite celelalte, iar în muzica hindustani sunt 10. Muzicianul trebuie sa urmărească acest aspect pentru a-şi defini interpretarea şi compoziţia. Este important să menţionăm că improvizaţia joacă un rol important în muzica indiană şi că abilitatea unui muzician de a improviza pe tema unei raga îi demonstrează măiestria şi creativitatea. Raga este prin urmare mai mult decât o simplă succesiune de note. Ea indică felul în care notele vor fi cântate şi starea de spirit a muzicianului. Raga are legatură cu o emoţie, un anotimp sau un moment al zilei.

Tala este un ciclu ritmic ce susţine o raga. Acest ritm, între 3 şi 108 bătăi, este dat de un percuţionist. Mai multe tala pot avea un acelaşi număr de batăi, doar împărţirea lor pe timpi variază. De exemplu o tala de 14 bătăi va putea fi cântată în 5+5+4 timpi sau 2+4+4+4, etc…

Related Projects