tamil
Tamila face parte din familia limbilor dravidiene, acestea fiind vorbite în cea mai mare parte a regiunii cunoscute sub numele de Platoul Deccan din sudul Indiei. În raport cu celelalte limbi dravidiene, aceasta numără cei mai mulţi vorbitori. De asemenea, tamila prezintă continuitate în vorbire din perioada antică pănă în prezent, iar datorită caracterului vechi şi original al literaturii sale aferente, ea e considerată de către lingvişti una din limbile clasice ale Indiei (alături de sanscrită).

Cele mai vechi opere literare ale tamililor au fost scrise aproximativ între secolele al II-lea a. Chr. – al V-lea p. Chr. , iar prin tematica abordată, ele diferă foarte mult de literatura antică de limbă sanscrită. Fără a se preocupa de genealogia zeilor, de originea lumii sau de alte aspecte mitico-religioase, poezia clasică tamilă are în vedere două lucruri: iubirea şi războiul. Puse sub semnul tabu-ului din cauza caracterului lor laic şi căzând pradă uitării pentru o perioadă de timp, scrierile vechilor tamili au fost redescoperite şi reconsiderate la sfârşitul celui de-al XIX-lea veac.

Laura Otilia Ardeleanu
Un scurt CV ‘neoficial’ se cade probabil să înceapă cu partea de hobbies sau cu acele aspecte care dau culoare şi sens vieţii noastre. Astfel, în ceea ce mă priveşte, printre activităţile cele mai îndrăgite se află limbile şi literaturile antice (între care cea tamilă ocupă un loc fruntaş), dansul clasic indian, sportul, călătoriile, gastronomia şi, bineînţeles, prietenii.

Data: duminică, 25 mai 2014
Ora: 11:00
Loc: Gospodăria Moișeni