Activități interculturale – ADIS

Asociația pentru Apărarea Drepurilor și Integrare Socială (ADIS) este o organizație non-guvernamentală și non-profit, care are ca scop promovarea, apărarea și susținerea valorilor democrației, drepturilor și libertăților omului, îmbunătățirea calității vieții persoanelor din punct de vedere social, economic și libertăților omului, îmbunătățirea calității vieții persoanelor din punct de vedere social, economic și cultural. Misiunea ADIS este de a susţine integrarea în viaţa socio-economică şi culturală a individului – în special a diferitelor categorii de migranţi, a tinerilor, dar şi a altor persoane aparţinând unor grupuri sociale marginalizate, defavorizate sau vulnerabile. (www.asociatia-adis.ro)

16:30 – 19:00
Expoziție de fotografie realizată de copiii și tinerii imigranți în România, în cadrul proiectului “Cursuri de limba română și activități educative pentru străinii din afara Uniunii Europene” (www.migranti.asociatia-adis.ro)
Colaborator Asociația ADIS – Diana Zaharia

16:30 – 17:15
Sesiune interculturală creativă pentru copii
Echipa Asociației ADIS

16:30 – 17:00
Introducere interactivă în limba și cultura română
Colaborator Asociația ADIS – Elena Petrescu

16:30 – 17:15
Mediator social intercultural pentru comunitățile de imigranți în România: prezentarea rolului și a activităţilor grupului de mediatori sociali interculturali din București, implicați în cadrul proiectului „Migrant în România Interculturală” – www.migrant.ro)

17:15 – 17:45
Joc intercultural: cât de multe știi despre țările de origine ale imigranților în România?
Implicarea imigranților, facilitatorilor locali, voluntarilor ADIS și a publicului larg interesat

17:45 – 18:15
Schimburi interculturale (tradiții, elemente culturale ale țărilor de origine ale unor imigranților și posibilitatea menținerii acestora în societatea românească)
Prezentări ale mediatorilor sociali interculturali

18:15 – 19:00
Biblioteca-Vie: experiențe ale integrării imigranților în România (situaţie şi nevoi actuale)
Implicarea mediatorilor sociali interculturali, a publicului larg interesat și a facilitatorilor locali

Scroll to Top